Øens Køreskole

​                                   v / Ole Jørgensen​ telefon 40 63 95 56

Vejen til kørekortet​

Idag er der helt klare lovmæssige bestemmelser for, hvad du skal igennem, før du kan få dit kørekort. Du skal både igennem en praktisk og teoretisk del. Teorien foregår som klasseundervisning, hvor vi gennemgår forhold vedrørende bilkørsel og trafik. Den praktiske del består af kørsel i bil, både alene og sammen med din kørelærer. Du starter med manøvrebane. Derefter skal du øve dig i trafikken og når du har fået noget rutine skal du også en tur på glatbane.

​Grundig lektionsplan

For at du bedre kan følge med i hvor langt du er i forløbet, får du ved tilmelding udleveret en lektionsplan. ​Det er en oversigt over alt det du skal igennem. Lektionsplanen er opbygget på en sådan måde, at du først får gennemgået det teoretiske stof og derefter skal du ud og prøve det praktisk i bilen. Hvis nu vi fx gennemgår rundkørsler i teorilokalet, skal du inden næste teoriaften ud og køre i rundkørsler. Desuden er undervisningen tilrettelagt sådan, at du hele tiden bliver ført fra en lettere øvelse til en lidt sværere. Teorien bliver afsluttet med en afkrydsnings prøve hos politiet. Afslutningsvis skal du bestå en praktisk prøve, som er en køreprøve med en motorsagkyndig.​​

Se de lovkrav der er for at tage kørekort her

Køreprøven forgår sandsynligvis her

Læs om lægeerklæring her

​Se de tre korte YouTube-film før du vælger køreskole

Skal du med til næste holdstart?​

RING PÅ TELEFON 

40 63 95 56